Dressuurlessen en dressuurwedstrijd

Alweer enkele jaren organiseren de Grenslandmenners dressuurlessen op het Kuipveld. In twee sessies van 1 uur per keer krijgen 4 menners tegelijk vakkundig onderricht van Pierre Sommers. Hij staat middels een radiografische verbinding in contact met alle rijders. Iedereen krijgt een bepaalde tijd individueel les en daarnaast worden er tussentijds aanwijzingen gegeven. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van het Kuipveld worden de lessen 1 x per maand, in het voorjaar en in het najaar gegeven. De activiteit hoort kostendekkend te zijn. Het gebruikelijke tarief bedraagt momenteel € 15,00 per uur per deelnemer (prijswijzigingen worden tijdig doorgegeven). Op het moment dat er op een bepaalde datum een deelnemer te weinig is om de les kostendekkend door te laten gaan, vragen we de overige deelnemers of ze bereid zijn meer te betalen voor deze les of dat we de les af moeten zeggen of op moeten schorten. Voor meer en overige informatie kun je contact opnemen met Anita van Ieperen.

 1 of 2 x per jaar organiseren we voor al onze leden een dressuurwedstrijd als daar behoefte naar blijkt te zijn. 
Een officiële men-jury beoordeelt de gereden proef. Na iedere gereden proef krijgt de deelnemer een mondelinge toelichting op de beoordeling (+/- 5 min.). Op deze manier hopen we een extra leerzame dag te bieden zonder wedstrijdstrijdstress. Er wordt gereden in een dressuurring van 30 x 60 meter >> De te rijden proeven worden van te voren doorgegeven. Je kunt deze uitprinten vanaf de website. De aanvang is gewoonlijk om 10.30 uur en de koffie staat klaar om 10.00 uur. 

Het totaalbedrag van de lessen kun je rechtstreeks overmaken op de rekening van de Grenslandmenners voor aanvang van de eerste les op NL 72 RABO 0117 4294 81

De data van de lessen staan in de agenda >> 


Ja, ik wil graag meedoen met de dressuuroefening met jury .