Privacyverklaring

Voor u en voor menvereniging de Grenslandmenners is vertrouwelijkheid en veiligheid erg belangrijk. Wij behandelen uw gegevens dan ook strikt vertrouwelijk. Hiervoor heeft de vereniging een privacy reglement opgesteld. 

Door u verstrekte informatie.
Als u de Grenslandmenners uw e-mail adres of andere persoonlijke informatie stuurt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief of aanvullende informatie, verzekeren wij u ervan deze gegevens voor geen enkel ander doel te zullen gebruiken. Uiteraard verstrekken wij ook geen e-mail adressen aan derden.
Automatisch verzamelde niet-persoonlijke informatie.
Wanneer u onze websites raadpleegt, is het mogelijk dat we automatisch (dus niet door registratie) informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is (b.v. het gebruikte type Internet browser en het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website vanwaar u kwam, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u aan het bezoek besteedt, de bekeken pagina's). Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken om het gebruik van onze websites te meten en hun inhoud te verbeteren.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het privacybeleid van menvereniging de Grenslandmenners. 
 De Grenslandmenners is zich volledig bewust van haar taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of website en/of publicaties voorkomen. Indien uw gegevens verkeerd zijn of indien u uw gegevens uit onze databank wenst te verwijderen kunt u ons dit via het emailadres grenslandmenners@gmail.com laten weten of vul onderstaand contactformulier in.