Commissies

voor en door leden

Kas commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Leon Reijnen.
2024 Lid Anita Jansen van Ieperen   Reserve lid Dries Jacobs

Technische commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Koos de Bruin.
Leden: vrijwilligers vanuit de vereniging
Onderhoud accommodatie, ondersteuning wedstrijden en evenementen.

Wedstrijd (activiteiten) commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Koos de Bruin.
Leden: Toon van den Boom en Hennie van Marwijk. 
Leon Reijnen verzorgt startlijst en uitslagen.
Doel: Met hulp van de deelnemers van het evenement het organiseren van onderlinge oefeningen/wedstrijden, het clubkampioenschap en toertochten.

PR commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Leon Reijnen
Lid:  Diny de Bruin
Verantwoordelijk voor het onderhouden van de website en berichten op Facebook 

De commissies vergaderen zelfstandig 1-2 per jaar samen met de contactpersoon van het bestuur, die overigens actief lid van de commissie is.
Leiding en taakverdeling van de commissie wordt door de commissieleden zelf bepaald.
Commissies dienen een begroting in van de te organiseren activiteiten en doen verslag tijdens de jaarvergadering over het afgelopen jaar en presenteren dan de plannen voor het komende jaar.