Commissies

voor en door leden

Kas commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Leon Reijnen.
2023 Lid Anita Jansen van Ieperen   Reservelid Hennie van Marwijk

Technische commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Koos de Bruin.
Onderhoud accommodatie, ondersteuning wedstrijden en evenementen.

Wedstrijd (activiteiten) commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Koos de Bruin.
Leden: Ton Vissers, Toon van den Boom en Leon Reijnen. 
Met hulp van leden/vrijwilligers het organiseren van wedstrijden, het clubkampioenschap en de toertochten.

PR commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Leon Reijnen
Lid: Leon Reijnen.
Verantwoordelijk voor het verschijnen van de Nieuwsbrieven, de website en Facebook 

De commissies vergaderen zelfstandig 1-2 per jaar samen met de contactpersoon van het bestuur, die overigens actief lid van de commissie is.
Leiding en taakverdeling van de commissie wordt door de commissieleden zelf bepaald.
Commissies dienen een begroting in van de te organiseren activiteiten en doen verslag tijdens de jaarvergadering over het afgelopen jaar en presenteren dan de plannen voor het komende jaar.