Commissies

voor en door leden

Kas commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Leon Reijnen.
2018 Lid Philip van Vliet   Reservelid Herbert van Wetten

Technische commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Koos de Bruin.
Onderhoud accommodatie, ondersteuning wedstrijden en evenementen.

Wedstrijd (activiteiten) commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Koos de Bruin.
Leden: Ton Vissers, Toon van den Boom en Leon Reijnen. 
Met hulp van leden/vrijwilligers het organiseren van wedstrijden, het clubkampioenschap en de toertochten.

PR commissie.
Contactpersoon vanuit bestuur Leon Reijnen
Lid: Yvonne Cornelis en Leon Reijnen.
Verantwoordelijk voor het verschijnen van de Nieuwsbrieven, de website en Facebook en het contact met de sponsoren.

De commissies vergaderen zelfstandig 1-2 per jaar samen met de contactpersoon van het bestuur, die overigens actief lid van de commissie is.
Leiding en taakverdeling van de commissie wordt door de commissieleden zelf bepaald.
Commissies dienen een begroting in van de te organiseren activiteiten en doen verslag tijdens de jaarvergadering over het afgelopen jaar en presenteren dan de plannen voor het komende jaar.