Paardenpaspoort

Sinds 1 juli 2009 is in de EU nieuwe regelgeving voor de identificatie en registratie van paardachtigen van kracht. Paarden, pony's, ezels en zebra's binnen de EU moeten te identificeren zijn via hun paspoort en in de meeste gevallen via een chip die in de hals van het dier is ingebracht. De gegevens van het paard worden ook vastgelegd in de database van de paspoortuitgevende instantie.

Waarom een paspoort?

Het paardenpaspoort is allereerst bedoeld voor de identificatie van het paard. In het paspoort staat bij welk stamboek en/of welke sportorganisatie een paard geregistreerd is. Ook de afstammings- en eigendomsgegevens kunnen erin worden vastgelegd. Doordat elk gekocht paard bekend is via een paspoort, wordt diefstal onaantrekkelijker en wordt eerlijkheid in de handel bevorderd.

Daarnaast is het paspoort bedoeld ter bescherming van de volksgezondheid. De dierenarts moet namelijk in het paspoort alle vaccinaties en bepaalde diergeneesmiddelen noteren, tenzij de houder/eigenaar in het paspoort verklaart dat het paard niet bestemd is voor de slacht. De verklaring "niet bestemd voor de slacht" kan niet meer gewijzigd worden. Zonder die verklaring is elk paard bestemd voor de slacht.

Twijfelt u?
Klik hier voor meer informatie en kunt u via het chipnummer heel eenvoudig controleren of het paard een paspoort heeft, welke instantie het paspoort heeft uitgegeven en waar het paard geregistreerd is.